top of page
24 STORAGE 迷你倉預約睇倉登記
預約貴賓可享優惠免費2個月加送1程運輸*
 

* 優惠受相關條款約束,24 STORAGE 迷你倉保留最終之決定權。

* 填寫以上聯絡資料,24 STORAGE 客戶服務團隊將於兩個工作天內,盡快與你聯絡。

bottom of page