top of page

優惠資訊

最新迷你倉月租價錢優惠|租迷你倉低至$366 - 24 STORAGE 自存迷你倉/ 單車倉

香港街市 x 24 STORAGE 免費2個月迷你倉服務* + 送1程運輸服務

新客預繳租倉6個月,即額外多送2個月迷你倉服務+免費運輸1程*

*優惠受條款及細則約束

24 STORAGE 迷你倉盛大開業租倉優惠

新客預繳租倉6個月,即額外多送2個月迷你倉服務+免費運輸1程*

*
優惠受條款及細則約

 

迷你倉價錢低至$366/月 - 24 STORAGE 自存迷你倉/ 單車倉
bottom of page